Can Atalay kararının iptali için yeniden AYM’ye başvurulacak

Cezaevindeki Can Atalay’ın avukatları, milletvekilliğinin düşürülmesi kararının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak.

Can Atalay kararının iptali için yeniden AYM’ye başvurulacak

Cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatlarının, milletvekilliğinin düşürülmesi kararının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağı öğrenildi. Başvurunun, TBMM Genel Kurulu’nda Atalay hakkındaki Yargıtay kararının okunması ile milletvekilliğinin düşürülmesinin “yok hükmünde olduğu” gerekçesi ile yapılacağı belirtildi.

Cezaevindeki Can Atalay’ın milletvekilliği dün TBMM Genel Kurulu’nda; hakkındaki Yargıtay kararının okunması ile düşürüldü. Daha önce üç kez Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Can Atalay’ın avukatlarının, vekilliğin düşürülmesi kararının iptali için yeniden Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağı öğrenildi.

Yeni başvuruda, “Milletvekilliğinin düşürülmesi kararının ‘hukuken yok hükmünde’ olduğu gerekçesiyle iptalinin talep edileceği” belirtildi.  

"ÜÇÜNCÜ BAŞVURU AYM’DEYKEN DÜŞTÜ"

Can Atalay daha önce üç kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, cezaevindeki Milletvekili Can Atalay’ın haklarının ihlal edildiğine karar vermiş, karar 27 Ekim 2023’te Resmî Gazetede yayınlanmıştı. Mahkeme kararının gerekçesinde; “Anayasa Mahkemesi’nce başvurucu hakkında tespit edilen hak ihlallerinin sonlandırılmasına ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak; yeniden yargılamanın başlaması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması ve ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması, başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi, yeniden yargılamada durma kararı verilmesi işlerinin yerine getirilmesi zorunludur” değerlendirmesi yapılmıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermiş, Yargıtay da Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymama kararı almış ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Can Atalay’ın avukatları, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin uymama kararının ardından ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay’ın; hakkında verilen ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı ikinci ihlal başvurusu karşısındaki kararını 21 Aralık’ta vermişti. Mahkeme; Can Atalay’ın “bireysel başvuru hakkının” ihlal edildiğine oybirliğiyle; “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine oyçokluğuyla karar vermişti. Yüksek Mahkeme, oybirliğiyle; Can Atalay hakkındaki yargılamanın yeniden başlaması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, tahliye edilmesi ve yeniden başlayacak yargılamada durma kararının verilmesine karar vermişti. AYM, tüm bunlar için kararın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini kararlaştırmıştı.(HABER MERKEZİ)