Aleviler, AYM'ye gitmeye hazırlanıyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında, Çorum’un Osmancık ilçesinde Alevilerin zamanında türbe ve aşevi olarak kullandıkları Koyun Baba Türbesi’nin mescide çevrildiğini söyledi, “Aleviler Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanıyor” diye aktardı.

Aleviler, AYM'ye gitmeye hazırlanıyor

İsmail Saymaz, Çorum’un Osmancık ilçesinde Alevilerin zamanında türbe ve aşevi olarak kullandıkları Koyun Baba Türbesi’nin mescide çevrildiğini, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nin ise kendilerine devredilmesi için başvurdukları mahkeme sürecini kaleme aldı.

“Aleviler yürütmenin durdurulması için Çorum İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesine göre 6 bin Alevinin yaşadığı Osmancık'ta 26'ya yakın cami, onlarca mescit ve Kuran kursu bulunurken, tek bir cemevi yoktu” diyen Saymaz, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan savunmada aş evinin uzun yıllardır mescit olarak kullanıldığı ileri sürülerek, “Koyun Baba belli bir mezhebe veya meşrebe değil, millete mal olmuş bir zattır” denildiğini aktardı.

Çorum İdare Mahkemes’nin davayı 31 Mart 2016'da reddettiğini belirten Saymaz, “Aleviler Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanıyor” dedi.
Alevi dedesi Nurettin Aksoy’un ibadet edip kurban kestikleri aş evine sokulmadıklarını belirterek “Türbe herkese açık olsun. Alevi de Sunni de ziyaret etsin. Ancak cemevimiz geri verilsin” dediğini aktaran Saymaz yazısında şunları kaydetti:.

“Türkiye, laik bir devlet olacaksa, milyonlarca Alevi yurttaşın inancını resmen tanımalı, cemevlerini ibadethane olarak kabul etmeli ve zorunlu din dersini sonlandırmalı. Milyonlarca yurttaşın inanç ve ibadetini ‘kültürel faaliyet' diye yok sayıp inkar etmenin sonu, din devletine dönüşmektir. Devlet, mezhep temelli bir ayrılıkçılığı kendi eliyle kışkırtıp büyütüyor. Bu bir samimiyet sınavı… Koyun Baba'yı asıl sahibine vererek başlamalıdır, laik devlet.”