Vatanım.. (Türkiye'm)

Seni seviyorum Türkiye (m)

Mecburuz...

Katlanacağız dikenine...

Çünkü güledir sevdamız...


Ya Rab! Şükürler olsun, sapasağlam vatanım...
Üstünde dalgalanır ay yıldızlı bayrağım...

Hiçbir şeyim yok benim; varım yoğum toprağım...
O’na bir şey olursa; ben O’nsuz ne yaparım? ...

TÜRKİYE(M)

Mavi ve yeşil...
*
Deniz,güneş ve kum...
*
Özgür barış güvercini...
*
Nice medeniyetlerin ilk göz ağrısı...
*
Doğu ile Batı`nın ilk aşk efsanesi...
*
Kavuşmanın en kestirme yolu...
*
Ağırlığınca doğurduğu kültür hazinesi...
*
Ak sakallı dedenin portresi...
*
Dünyanın kalbi, beyni ve gözbebeği...
*
Evrenin öz cenneti Türkiye(m) ...


**************

Van`da renkli gözlü kedin var...
*
Denizli`de özgür horozun var...
*
Adıyaman`da başı dumanlı Nemrut`un var...
*
Kütahya`da nakış nakış Çinilerin var....
*
Kırkpınar`de yiğitçe güreşenlerin var...
*
Bingöl’de yüzen adaların var...
*
Erzurum’da Elmalı Çam Mağaran var...
*
Tunceli’de Munzur’un var...
*
Diyarbakır`da leziz karpuzun var...
*
Zonguldak’ta kara kaşlı kömürün var...
*
Sivas`ta Kangal çoban köpeğin var...
*
Elazığ’da dünyayı titreten çaydaçıran var...
*
Ağrı’da yıkılmayan şanlı dağın var...
*
Batman`da oluk gibi petrolun var...
*
Rize’de sımsıcacık çayın var...
*
Mersin`de tadımlık muzun var...
*
Gaziantep`te tatlı baklavan var...
*
Giresun`da sağlık deposu fındığın var..
*
Nevşehir`de küme küme peri bacaların var...
*
Kayseri`de kartal bakışlı Erciyes`in var...
*
Maraş`ta macun gibi dondurman var...
*
Adana`da doyumsuz kebabın var....
*
Isparta’da kan kırmızı güllerin var...
*
Karabük`te bükülmeyen demir çeliğin var...
*
Trabzon`da en alası hamsin var...
*
Malatya`da bal gibi kayısın var...
*
Diyar diyar bir nimetsin Türkiye(m) ...


******************


Deniz kaplumbağaların var...
*
Kelaynak kuşları`n var...
*
Cirit Oyunun var...
*
Şaheserlerin var...
*
Eski uygarlıklardan kalmış kentlerin var..
*
Surların,kalelerin var...
*
Sarayların, köşklerın, kasırların, yalıların, konakların var...
*
Denizlerin,boğazların,adaların,ırmakların,çayların var…
*
Dağların,ovaların,platoların,yaylaların var...
*
Yer altı kaynakların,doğa güzeliklerin,kaplıcaların var...
*
Bahçelerin,bağların,çiçeklerin,parkların var..
*
Toprağın,taşın,tozun,dumanın var...
*
İklimin,yağmurun,karın,kırağın var...
*
Dini yapıların var...
*
Medreselerin,darüşşifaların, imaretlerin, hamamların var...
*
Hanların, kervansarayların, çarşıların, bedestenlerin var...
*
Kutsal yerlerin, eşyaların, dergahların var...
*
Mezarların, kümbetlerin, türbelerin var...
*
Köprülerin, su kemerlerin, sarnıçların, şadırvanların var...
*
Çeşmelerin, sebillerin, selsebillerin, havuzların var...
*
Mozaiklerin, minyatürlerin, deri tasvirlerin var...
*
Hatların, tezhiplerin, kaatıların var...
*
Ebruların, haritaların, ciltlerin var...
*
Cam sanatın, çinilerin var...
*
Taş oymaların, bezemelerin, maden ve mücevher sanatın var...
*
Ağaç oymaların, sedeflerin,kakmaların, kalem işlerin var...
*
Halı ve kilimlerin var...
*
Giysilerin, kumaşların, işleme ve oyaların var...
*
Yeryüzünde bir hazinesin Türkiye(m)

*******************


Dilin var...
*
Devletin var...
*
Bayrağın var...
*
Bağımsızlığın var...
*
Konumun var...
*
Kanunun var...
*
Başkentin var...
*
Başkanın var...
*
Meclisin var...
*
Marşın var...
*
İlken var...
*
Ülkün var...
*
Adın var...
*
Andın var...
*
Vatanın var...
*
Vatandaşın...
*
Milletin var...
*
Memleketin var...
*
Atan var...
*
Atin var...
*
Ebedin var...
*
Kurucun var...
*
Kurtarıcın var...
*
Koruyucun var...
*
Kahramanın var...
*
Kağanın var...
*
Şehidin var...
*
Şahadetin var...
*
Gazin var...
*
Mehmetçiğin var...
*
Tarihin var...
*
Tarifin var...
*
Yönün var...
*
Yönetenin var...
*
Başarın var...
*
Beşerin var...
*
Soyun var....
*
Soydaşın var...
*
Dinin var...
*
İnancın var...
*
Kitabın var...
*
Rehberin var..
*
Ezanın var...
*
Seman var...
*
Semahın var...
*
Kıblen var…
*
Duan var...
*
Dileğin var...
*
Cennetin var...
*
Vicdanın var...
*
Tören var...
*
Ananen var...
*
Ahlakın var...
*
Destanın var...
*
Şanın var...
*
Şerefin var…
*
Abiden var...
*
Edebin var...
*
Şiirin var...
*
Türkün var...
*
Kültürün var...
*
Medeniyetin var...
*
Asaletin var...
*
Aslı’n var...
*
Kerem’in var...
*
Yüreğin var...
*
Sevgin var...
*
Şefkatin var...
*
Merhametin var...
*
Sen ne al`a ülkesin Türkiye(m) ...

***************************


Yunus Emre`n; sevgi çiçeği...
*
Mevlana`n; hoşgürünün diyarı...
*
Karacaoğlan`ın; aşıkların bülbülü...
*
Köroğlu`n; mertliğin timsali...
*
Pir Sultan`ın; erenlerin üstadı...
*
Dadaloğlu`n; adaletin mimarı...
*
Bektaşi Veli`n; ilmin ulaması...
*
Nasrettin Hoca`n; stresin tabibi...
*
Ferhat`ın; aşkın sembolü...
*
İnsanlığın yüreğisin Türkiye(m) ...

*******************


Sen Malazgirt`te...
*
Kosova`da...
*
Varna`da...
*
Niğbolu`da...
*
İstanbul`da...
*
Çaldıran`da...
*
Ridanye`de...
*
Mohaç`ta...
*
Preveze`de...
*
Prut`ta...
*
Çanakkale`de...
*
İnönü`de...
*
Sakarya`da...
*
Büyük Taarruz`da...
*
Sayısız sayıdaki savaşlarla...
*
Zaferden zafere koşmadın mı?

-

Sen Liberalist dünyaya demokrasiyi...
*
Sosyalist dünyaya barışı...
*
Üçüncü dünyaya bağımsızlığı...
*
Ve inanç dünyasına da kardeşliği duyurmadın mı?

-

Sen dünyanın dengesini tanzim eden bir konumda bulunmakla...
*
Ve sahip olduğun geçmiş itibariyle...
*
Özel,özgür ve özgün bir karakter taşımakla...
*
`Batı ve Doğu Medeniyetleri` arasında...
*
Mazbut bir köprü oluşturmadın mı?

-

Sen tarihin boyunca çeşitli devletlerin ittifaklarına karşı...
*
Tek başına çarpışarak...
*
Bağımsızlığını/egemenliğini tüm dünyaya...
*
İlan etmedin mi?

-

Sen tüm mücadelelerinde...
*
Barışı hedef alarak...
*
Savaşmak zorunda kaldığın ülkelerle bile...
*
Taarruz etmeden önce...
*
Barış teklifinde bulunmadın mı?

-

Sen bugüne kadar...
*
Karşı karşıya geldiğin...
*
Birçok irili ufaklı bazdaki iç ve dış nitelikli problemleri...
*
Örneğin;
*
Musul-Kerkük...
*
Batı Trakya...
*
Ege Adaları...
*
SSCB`nin toprak projesi…
*
Karasuları...
*
Amerikan ve Alman ambargoları...
*
Bulgaristan ve Yunanistan`ın zulmü...
*
Nüfus mübadelelerine neden olan sorunlar...
*
SSCB`nin dağılması...
*
Körfez Krizi gibi nedenlerle hudutlarımıza yığılan muhacirler...
*
Karabağ’ın,Çeçenistan`ın ve Bosna Hersek`in dramatik sahneleri...
*
Bunların yanı sıra ihtilaller ve iç isyanlar...
*
Uluslar arası senaryolar...
*
Yetmedi üst üste yaşanan doğal afetler...
*
Ve de yapay felaketler...
*
Ve benzeri olayların tümünü soğukkanlılıkla atlatmadın mı?
*
Velev görüldüğü gibi...
*
Bizzat tarifsiz tarihin tanık olduğu...
*
Sözkonusu bu zaferden zafere hiç durmaksızın koşan...
*
Hiçbir mücadelesinde yorulmayan...
*
Ve dimdik ayakta durmasını bilen...
*
Bu şanlı ve şerefli millet...
*
Cevaben...
*
Hiç şüphesiz...
*
Sen değil misin Türkiye(m) ...

*************************


Şimdi yorgunsun Türkiye(m) ...
*
Durgunsun...
*
Kırgınsın...
*
Şevksizsin...
*
Aşksızsın...
*
Ve yitirmişsin nen varsa birer birer...
*
Yok mu bir aşk...
*
Bir umut...
*
Bir heyecan...
*
Bir kalp atışı...
*
Uzun yoldan gelmişsin anlaşılan...
*
Sahipsiz bir dünyaya...

*************************


Türkiye(m) konuş(a) mıyorsun...
*
Türkiye(m) suskunsun...
*
Türkiye(m) susturulmuşsun...
*
Belki de konuşmak istiyorsun...
*
Ama konuşamıyorsun Türkiye(m) ...
*
Sesin kısılıyor senin...
*
Susuyorsun...
*
Ve de sonsuzluğa susuyorsun...
*
Ya da susturuluyorsun sonsuzluğa...
*
Türkiye(m) nedendir bu sus pusluğun? ? ?

*******************


Hep suskun musun böyle?
*
Ne`n var senin Türkiye(m) ?
*
Derdini anlatır mısın bana?
*
Seni ömrüm boyunca dinleyebilirim...
*
Bilirim ki derdini anlatacak birin yok! ...
*
Bana anlatıver içindekilerini...
*
Anlat ki derdine derman bulayım...
*
Anlat ki seni ağlatanları durdurayım...
*
Anlat ki dostunu düşmanını bileyim...
*
Haydi akan gözyaşlarını siliver! ...
*
Titre ve kendine dön! ...
*
Yüz üstü çok süründün ayağa kalk Türkiye(m) ! ...
*
Ve bana güven n’olursun! ...
*
Çünkü ben seni seviyorum...
*
Ben senin için gözümü kırpmadan ölüyorum...
*
Sana canım feda Türkiye(m) ...
*
Ben senin her şeyine adayım...
*
Her şeyine kabulüm...
*
Söyle n’en olayım senin?
*
Vekilin mi?
*
Bakanın mı yoksa?
*
Ba(ş) kanın mı olayım?
*
Gel,sen beni tercih et Türkiye(m) !
*
Söyle sana nasıl hizmet edeyim?
*
Söyle...
*
Senin için ne yapayım?
*
Bi’şey demiyecek misin?
*
Peki, ben sorayım, sen derdim budur de...
*
İşsizlik mi sorunun?
*
İstihdam mı?
*
Ekonomi mi?
*
Yoksulluk mu?
*
Zamlar mı?
*
İMF mi?
*
Enflasyon mu?
*
Siyasi partilerin sömürücü tutumu mu?
*
Sivil Toplum Örgütleri(STK) mi?
*
Yanlış gençlik mi?
*
Hizmet ve yatırımların dengesizliği mi?
*
Nüfus Artışı mı?
*
Cari Açık mı?
*
Esnafın içler acısı hali mı?
*
İç ticaret mi?
*
Dış satım mı?
*
Genel yönetim mi?
*
Merkezi yönetim mi?
*
Yerel Yönetim mi?
*
İktidarın istikrarsızlığı mı?
*
Muhalefetin pasif muhalifliği mi?
*
Bakanın yan bakması mı?
*
Vekilin umursamazlığı mı?
*
Dokunulmazlık mı?
*
Yöneticilerin malvarlığının bilinmemesi mi?
*
Vergilerin artışı mı?
*
Kredi Kartları mı?
*
Yolsuzluk mu?
*
Rüşvet mi?
*
Çıkarcılar mı?
*
Hortumculuk mu?
*
Hırsızlık mı?
*
Kapkaççılık mı?
*
Alt yapı mı?
*
Bayındırlık mı?
*
Enerji tüketimi mi?
*
Yer altı kaynaklarının değerlendirilmemesi mi?
*
Tarım mı?
*
Çevre sorunları mı?
*
Erozyon mu?
*
Deprem mi?
*
Doğal afetler mi?
*
Küresel ısınma mı?
*
Ekolojik sistem mi?
*
Global kaos mu?
*
Kara bulutlar mı?
*
Soğuk Savaş mı?
*
İç borç mu?
*
Dış Borç mu?
*
Milli Gelir mi?
*
Para değeri mi?
*
Dış siyaset mi?
*
Derin Devlet mi?
*
Devlet-Mafya şaibesi mi?
*
Susurluk mu?
*
Şiddet filmlerinin gösterimi mi?
*
Medya mı?
*
Radyo Televizyon Üst Kurumu’nun(RTÜK) denetimi mi?
*
Yanlış tanıtım mı?
*
Turizm mi?
*
Küreselleşme mi?
*
Avrupa Birliği’nden dışlanma mı?
*
Adına atılan imzalar mı?
*
Gizli antlaşmalar mı?
*
Avrupa uyum yasaları mı?
*
Batıcılık mı?
*
Diplomatik başarısızlıklar mı?
*
Türkiye Birliği’ni koruyamama mı?
*
Kardeş Kürt vatandaşları mı?
*
Etnik yapı mı?
*
Dil anlaşmazlığı mı?
*
Çok kültürlülük mü?
*
Kültür çatışması mı?
*
Hükümetin tutumu mu?
*
İnsan Hakları mı?
*
Düşünce Özgürlüğü mü?
*
Irak savaşının kalıntıları mı?
*
Iran Nükleer Krizi mi?
*
ABD`nin çılgınlığı mı?
*
Kıbrıs Sorunu mu?
*
İç denetim mi?
*
Dışa Bağlılık mı?
*
Yönetim Sorunu mu?
*
Tam Bağımsızlık mı?
*
Sağlık mı?
*
Stres mi?
*
Salgın hastalıklar mı?
*
Kuş Gribi mi?
*
Sosyal Güvence mi?
*
Can Güvenliği mi?
*
Evrensel terör mü?
*
Belirsiz isyanlar mı?
*
Emniyet mi?
*
Trafik mi?
*
Uyuşturucu mu?
*
Alkol mü?
*
Sigara mı?
*
Siyaset mi?
*
Demokrasi mi?
*
Seçim mi?
*
Seçmen mi?
*
Yüksek Seçim Kurumu(YSK) mu?
*
Yönetim şekli mi?
*
Bürokrasi mi?
*
Teknolojide gerileme mi?
*
Modernleşeme mi?
*
Diyanet mi?
*
Din Sömürüsü mü?
*
Dinler arası diyalog mu?
*
Karikatür krizi mi?
*
Türkçe İbadet mi?
*
Başörtüsü mü?
*
Türban mı?
*
İrtica mı?
*
Eğitim reformu mu?
*
YÖK mü?
*
ÖSYM mi?
*
Sınav sistemi mi?
*
Meslek liseleri mi?
*
Okul müfredatı mı?
*
Denetlenemeyen dersaneler mi?
*
KPSS mi?
*
Torpil mi?
*
Üniversitelerin işleyişi mi?
*
Rektörlerin mevzuatı mı?
*
Hukuk Sistemi mi?
*
Mutbakata varılmayan maddeler mi?
*
Bilgisizlik mi?
*
İlgisizlik mi?
*
Aile içi şiddet mi?
*
Kadın-Erkek eşitsizliği mi?
*
Semra Kaynana’nın tansiyonu mu?
*
Ahu Tuğba`nın Evliliği mi?
*
Hülya Avşar’ın Boşanma olayı mı?
*
Deniz Akkaya`nın trafik sarhoşluğu mu?
*
Banu Alkan`ın Paris öpücüğü mü?
*
Gamze Özçelik`in tecavüze uğraması mı?
*
Fuhuş operasyonları mı?
*
Sistem çarkı mı?
*
Adaletsizlik mi?
*
Genel af mı?
*
Bilmediğim bir şey mi?
*
Peki ne?
*
Bir şey demeyecek misin?
*
Hep böyle susacak mısın?
*
Susmak çözüm mü?

``````````
//////////
``````````

Her şeyin iç içe...
*
Her şeyin kördüğüm...
*
Her şeyin etle tırnak...
*
Her şeyin arapsaçı...
*
Her şeyin bilmece,bul(a) maca...
*
Ve tesadüf tenasübü her şeyin...

``````````
//////////
``````````

Ne umut veren siyasi bir eylemin var...
*
Ne de güvenilir bir liderin var meydanda...
*
Bir kurtarıcı da beklemiyorsun üstelik...
*
Hiç kurttan kurtarıcı olur mu kuzular dünyasında...
*
Herkes birbirine soruyor...
*
Herkes herkese bakıyor...
*
Kim etçil...
*
Kim otçul diye...

``````````
//////////
``````````

Maskeli balo ülkesisin tıpkı Türkiye(m) ...
*
Miniklere palyaço olmuş asalak vampirler...
*
Elinde kırmızı elmayla dolaşan kanatlı cadılar...
*
Her yer karanlık kıvılcımları...
*
Flört ediyor birbirleriyle akla kara...
*
Kediyle fare...
*
Dostla düşman...
*
Keremle Aslı...
*
İnle cin...
*
Yani kim kime,dum duma...
*
Her taraf ihanet ve aldatmaca dolu...
*
Bütün her şey yalan...
*
Dalavere...
*
Uydurma...
*
Yakıştırma...
*
Hile...
*
Hurda...
*
Entrika...
*
İftira...
*
Çirkinlik...
*
Çirkeflik...
*
Çamurluk...
*
Çelme...
*
Dümen...
*
Ayak...
*
İnlik...
*
Cinlik...
*
Hinlik...
*
Tilkilik...
*
Efsunluk...
*
İllizyonlık...
*
Numara...
*
Göz boyama...
*
Oyun...
*
Plan...
*
Organize...
*
Film...
*
Fırıldak...
*
Düzen...
*
Düzmece...
*
Cambazlık...
*
Şaibe...
*
Şike...
*
Ütopik...
*
Polemik...
*
Hormonik...
*
Yapay...
*
Senaryo...
*
Sanal...
*
Ve suni...
*
Anlamı ve ön(l) emi ne(y) ...
*
Bunca harcu mercin...
*
Ve (bu) (l) amacın...
*
Bir değişim krizinde misin yoksa Türkiye(m) ...
*
Ancak ne değişebiliyorsun....
*
Ne eskisi gibi kalabiliyorsun...
*
Ne de kendin gibi olabiliyorsun...
*
Belki de bu yüzden anlaşılamıyorsun...
*
Hem seni kim anlasın Türkiye(m) ! ...

``````````
//////////
``````````

O kadar çok insan kirliliğe itilmiş ki Türkiye`(m) de...
*
O...
*
Sen...
*
Ben...
*
Onlar...
*
Siz....
*
Biz...
*
Hepimiz...
*
Salgın bir hastalık gibi bulaşmış kanımıza...
*
Canımıza...
*
Cananımıza...
*
Can evimize...
*
Yüreğimize...
*
Beynimize...
*
Bel kemiğimize...
*
Omurgamıza...
*
Bedenimize...
*
Artık mümkün değil....
*
Saf ve temiz kalabilmek...
*
Hijyen bir temizlik başlarsa eğer...
*
Tepeden tırnağa...
*
Tırnaktan tabana...

``````````
//////////
``````````

Ve Velhasıl...
*
Bu ülkemde belki de herkes suçlu...
*
Analar, hayırsız evlat doğurduğu için...
*
Çocuklar, yarınlarını kaptırdığı için...
*
Gençler, değerini yitirdiği için...
*
Aydınlar,lüzumsuz mevzulara kafa yorduğu için...
*
Eğitimciler, ilim değil, film çevirdiği için...
*
İdareciler, koltuğunda (y) apışıp kaldığı için...
*
Halk, adayını bilinçsizce seçtiği için...
*
Memurlar, hantallaştığı için...
*
Tüccarlar, cesur ol(a) madığı için...
*
İşçiler, iş beğenmediği için...
*
Cahiller, cani olduğu için...
*
Ağzı olan diliyle gevelediği için...
*
Yazarlar,kalemini bil(eyer) ek sorunlara neşter vurmadığı için....
*
Okuyucular,okumayı,okutmayı ilke etmediği için...
*
Pamuk Prenses,derin uykudan uyanmadığı için...
*
Beyaz Atlı Prens, atını tökezlettiği için...
*
Mecnunlar, aşkından pes ettiği için...
*
Giden sevgililer dönmediği için...
*
Sevgiler,sevgililer çarşı pazarda satıldığı için...
*
Kırmızı Başlıklı kız,kurda kendini kaptırdığı için...
*
Pinokyo,yalan söylemeyi huy edindiği için...
*
Tek Dişi Kalmış Canavar,trafiği felç ettiği için...
*
Cankurtaran,yalnız canını kurtardığı için...