Emekli aylıklarını artıran teklif, komisyonda kabul edildi

İktidarın değişmesi durumunda olası kadro değişimine karşı, görevden alınabilecek TBMM üst yöneticilerinin yine Meclis çatısı altında, güvenceli olarak görülen, maaşı yüksek Başkan Başmüşaviri ve müşavir kadrolarına getirilmesini öngören; 3600 ek gösterge ve öğrenci affını da içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Emekli aylıklarını artıran teklif, komisyonda kabul edildi


AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler'in ilk imzacısı olduğu yasa teklifi, geçici maddeyle birlikte 58 maddeden oluşuyor.  

Yasa teklifi, kamu görevlilerinin ek göstergelerinin artırılarak yeniden düzenlenmesini içeriyor. Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenler veya kayıt hakkı elde ettiği halde kaydını yaptırmamış olan öğrencilerin geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın eğitimlerine devam etmesini öngörüyor. İktidarın değişmesi durumunda kamuda olası görevden alınmaya yönelik düzenleme de yapılıyor. Buna göre; TBMM’de genel sekreter ve yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında başkan baş müşaviri kadrolarına, başkan olarak görev yapanlar görevden alındıklarında başkan müşaviri kadrolarına, başkan yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında başkan müşaviri kadrolarına atanacak.

Dün başlanan müzakerelerde, yasa teklifinin 34 maddesi kabul edildi. Böylelikle kamu görevlilerinin ek göstergelerinde artış yapılması öngörüldü. Önergeyle yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanlığı ödeneğine bağlı olarak belirlenmekte olan TBMM Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan ve TBMM üyelerinin emekli aylıklarının belirlenmesine ilişkin esaslar yeniden tespit edilerek kamu görevlilerinde olduğu gibi gösterge sistemine tabi tutulacak. Buna kapsamda TBMM Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, 126.000 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az iki yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olmaları halinde, hesaplanacak aylık tutarından az olmamak kaydıyla, 115 bin 225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenecek. TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanların, sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek gösterge rakamı esas alınacak.

AKP ve MHP milletvekillerinin ortak önergesiyle emekli aylığı alt sınırında da değişikliğe gidildi. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 3 bin 500 lira olacak.

Bugünkü görüşmeler, AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, teklifin adalet bölümü ile ilgili 27, 32 ve 41’inci maddeleri hakkında bilgi vermesiyle başladı. Muhalefet milletvekilleri, ilgili bölümün Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi gerektiğini söyledi. Maddeler kabul edildi. Buna göre de hukuk fakültesi öğrencilerine getirilen hukuk mesleğine giriş sınavı ile hâkim ve savcı yardımcılığı sınavları koşulu da esnetilecek ve 31 Mart 2024'ten önce hukuk fakültelerinden mezun olanlardan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda veya İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olma koşulu aranmayacak.

TBMM’de üst kadrolarının görevden alınmasına ilişkin maddeye muhalefetten tepki geldi. Muhalefetin önergeleri, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Hukuk tekniğine uymuyor. Görevden alınmalarında nereye gidecekleri önceden belirleniyor” dedi. Madde iki yıldan az süreli başkan yardımcılarının görevden alındıklarında durumlarına uygun kadrolara atanması olarak değiştirildi. Madde, iki yıl sınırlaması değişikliği ile kabul edildi.

AKP önergesi ile ihdas edilen düzenlemeye göre; sadece elektrik motorlu olanlar, motor gücü 160 kw’ı geçmeyenler ve özel özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL’yi aşmayanlara yüzde 10, motor gücü 160 kw’ı geçen ve özel tüketim vergisi matrahı 750 bin TL’yi aşmayanlara yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alması kapsamında toplu taşıma hizmetlerinin engeli rampası yapma zorunluluğu dört yıl daha ertelenecek.

Bugünkü görüşmelerde tekrar ele alınan üçüncü madde üzerinde sunulan ve kabul edilen yeni önerge ile Lise mezunu astsubaylardan 3600’ün altında kalan subay, astsubay, uzman erbaşlar, mahalle çarşı bekçilerine de ilave 1200 TL eklenecek.